Gdański Uniwersytet Medyczny
Główni badacze:

prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert
Międzyuczelniane Uniwersyteckie Centrum Kardiologii,
Katedra Medycyny Rodzinnej,
Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
Członek Komitetu Sterującego projektu AMULET

dr n. med. Piotr Gutknecht
Międzyuczelniane Uniwersyteckie Centrum Kardiologii,

Katedra Medycyny Rodzinnej,
Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk